topenářské práce • plyno-instalace • instalatérské práce • vytápění • solární systémy • zednické práce

Solární systémy

Solární systémy jsou sestavy komponent, které zužitkují sluneční záření pro ekonomický ohřev či vytápění po celý rok. Solární panely mohou ohřívat samostatně teplou užitkovou vodu, či spolupracovat s ostatními zdroji tepla v objektu. Předností je výrazná úspora energie. Roční spotřeba energie může pokrýt až 70% na ohřev teplé užitkové vody a 35% na vytápění. V porovnání s fosilními palivy je využívání solárních panelů ekologicky nejšetrnějším způsobem výroby energie.

Solární systémy montujeme v domácnostech, rekreačních objektech, ubytovacích zařízeních, firmách, soc. a zdrav. zařízeních.

Využití solárních systémů

Solární systém lze využít:

  • pro ohřev teplé užitkové vody
  • ohřev bazénů
  • ohřev teplé užitkové vody a ohřev bazénů
  • ohřev teplé užitkové vody a přitápění
  • ohřev teplé užitkové vody, přitápění a ohřev bazénu


Využíváme a montujeme výrobky firmy Regulus